Facebook Twitter Youtube Flickr Linkedin Blog Mas Albornà Web Mas Albornà

Servei de jardineria per a municipis i empreses

(+3 rating, 2 votes)

El servei de jardineria de Mas Albornà  està present a una desena de municipis de la comarca. Ofereix tots els serveis necessaris per al manteniment de parcs i jardins, tant públics com de caire privat:
::: Manteniment en general de les zones verdes municipals i zones enjardinades d’empreses i comunitats de propietaris.
::: Tractaments fitosanitaris, podes, instal·lacions de reg, etc.
::: Estudis i projectes urbanístics.
::: Obres noves: jardineria, obra civil, instal·lacions….
::: Neteja, desbrossada
::: Manteniment de camins, carreteres, solars municipals i privats, zones forestals…

  1. Mas Albornà

    Serveis professionals de proximitat a la ciutadania i al municipi

Escriu una resposta